Expect... AVK

Å gjøre forretning med AVK vil si å få ta del i vår kunnskap, kompetanse og engasjement. Som global markedsleder er det vår plikt å presse grensene for hva markedet kan forvente.

I vår virksomhet er det 5 grunnpilarer som må være på plass for å møte kundenes forventninger: 
KVALITET, INNOVASJON, PÅLITELIGHET, BÆREKRAFT og KUNDESERVICE.       

Men vi må gå lengre enn det. Vi ønsker å styrke vår konkurranseposisjon ytterligere ved å overgå våre kunders behov og forventninger.       

"Expect... AVK" betyr at våre kunder med rette skal forvente at vi overstiger markedsstandarder. "Expect... AVK" betyr at vi kontinuerlig streber etter å øke kundenes fordeler.

For å sikre at vi tøyer grenser for hva markedet kan forvente av oss, har vi formulert åtte løfter som vi til enhver tid streber med å etterleve: