Norge AS

Vann & Miljø 2018 avviklet og med mange positive tilbakemeldinger

07-05-2018

Vann & Miljø 2018 ble et nytt og spennende møtested for fagfolk med ulike roller i VA-bransjen.

AVK Norge har lenge hatt et ønske om å skape en ny møteplass for læring, utveksling av erfaringer og nettverksbygging i VA bransjen. Det er alltid vi som har blitt invitert, for det meste har det vært grossistene som har vært arrangører. Vi synes det var på høy tid at vi som produsent sto bak en faglig samling innenfor VA og velge temaer som bransjen er opptatt av og problemstillinger som man ofte ser i bransjen.


Nytt vann og miljøseminar vokser fram

Det viste seg at Vestfold Plastindustri AS hadde samme tanke. VPI og AVK har alltid hatt en god dialog og også samarbeidet ved enkelte messer, og vi begynte å "tenke høyt" sammen. "Vann & Miljø 2018" kom til sensommeren 2017 og planene startet for alvor. Målgruppen var konsulenter innen privat og offentlig sektor. Det ble tidlig sendt ut informasjon til aktuelle deltagere om å "save the date" 19. og 20. april. Det ble invitert til en arena som skulle gi inspirasjon til kompetanseheving med faglig fokus og hvor foredrag skulle presenteres på en ny spennende og konsentrert måte av kunnskapsrike fagfolk. Samtlige forelesere som vi ønsket skulle bidra, var positive og takket JA! Et godt innhold var dermed sikret.

HIGHLIGHTS 

Video med "Highlights" fra VANN&MILJØ 2018

 

TEDx
Vi synes det var viktig at alle forelesningene holdt seg til kun et tema og vi ønsket derfor å forsøke en ny presentasjonsteknikk, kalt TEDx. Dette er en teknikk som er designet for å bedre kontakt og kommunikasjon. TED er forkortelsen på Technology, Entertainment og Design. Vi valgte 1-4-20. Det betyr at foreleserne skulle formidle sitt tema med fire slides og hadde kun 20 minutter til rådighet. Det er første gang TEDx benyttes i vår bransje, men vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger om at det gjorde innleggene gode og interessante

Ikke faglige "trekkplastere"
Som «Grønn tråd» gjennom hele arrangementet var tilbudet om økt kunnskap for bedre å møte framtiden et gjennomgangstema. Ikke andre enn Norges eventyrer over alle, Lars Monsen, ble invitert til å holde et inspirerende foredrag om mål, lagånd og samarbeid krydret med herlige bilder, film og eventyrlige historier. Han passet veldig godt inn der vann og miljø står i fokus. Alt vi gjør i VA er å låne fra og levere tilbake vann til naturen.


 

 

 

Fokus på lekkasjer - Gitte Marlene Jansen fra
NIRAS

Kommunene må være mer "Sheriff" sa
Dag Erik Håvimb/Melhus kommune i sitt innlegg

 
 

Happiator/Arnt Sæther vekket oss fredag morgen under temaet glede og hva som er virkelige verdier. Han fikk fram mange gode poeng med herlig humor.

Siri Kristiansen, tidligere kjent fra NRK, var konferansier for konferansen og fikk fram smilet og latteren mellom de faglige innleggene.

Programmet
Ingen deltagere fra AVK eller VPI var å finne blant foredragsholderne, men var tilgjengelige med utstillinger og informasjon begge dagene.

"En godt sammensatt bukett av foredragsholdere tok deltagerne med på en interessant reise gjennom aktuelle og viktige temaer for VA-bransjen" skriver VAnytt.no, og vi er enige. Det var mange gode innlegg. Vi trekker spesielt frem Gitte Marlene Jensen fra NIRAS med «Smart water management». Et viktig tema, da ca. 40 % av ledningsnettet for vann lekker i Norge i dag. Det medfører en stor kostnad og er stort sløseri med verdens viktigste næringsmiddel og ressurs. I tillegg sto temaer som «Fortolkning av forurensningsloven», tilgjengelighet av 3D modeller på nett og nytt kompetansesenter for VA på programmet. Flere av foredragene behandlet også økonomi og man fikk presentert metoder for tilpasning til fremtidige behov innen vann og miljøsektoren. I tillegg fikk kommunene litt refs for å være noe utydelige i sine normer, og ble oppfordret til å bruke «skal» i stedet for «bør».

 

Yngve Vold/Norsk Vann om Nasjonalt
Kompetansesenter

Meget god stemning etter konferansens første dag.
Mange inntrykk å dele

     

Fra AVK Norges utstilling av AVK Fleksible Kombikryss DN100 til DN400

 

Utstillinger
Messevandringer var også en del av programmet under konferansen. I tillegg til VPI og AVK, var det hele tjue utstillere.

AVK Norge hadde flere nyheter å vise. Vårt absolutt største produkt; AVK Fleksible Kombikryss hadde en prelansering av hele serien fra DN100 til DN400. Hele dimensjonsrekken ble vist på konferansen. Produktet er designet for å møte de nye strenge kravene som er kommet i Norge etter RIN-prosjektet om "Sikkerhet i kummene". Den store utstillingen ble et flott blikkfang, men ikke minst er det et meget interessant og godt produkt for markedet. AVK Fleksible Kombikryss gir en optimal fleksibilitet ved planlegging og installasjon av nyanlegg.
I Supa Lock serien ble to nykommere presentert, noe som gjør serien enda mer interessant; Tyton dobbelmuffe med 2 Supa LockTM uttak og dreibar dobbeltalbue.

I utstillingsområdet ute, hadde vi plassert vår demo-henger med typiske avløpsprodukter.


Suksessfaktor
Ønsket var at når vi først skulle lage en konferanse, så måtte rammene også være på plass. Idéer, program, informasjon, påmelding, framdrift mm., alt skulle flyte på både i planleggingsfasen og under selve arrangementet. Verken VPI eller AVK hadde den kompetansen eller erfaringen fra tidligere. Det har vært veldig mye jobb, men takket være samarbeidet med Søstrene Storaas Event & Reiser kan vi se tilbake på en vel gjennomført konferanse.

«Vann & Miljø 2018», betyr det at det blir et «Vann & Miljø 2019» eller «Vann & Miljø 2020»? Det er stor sannsynlighet for at vi vender tilbake med et nytt «Vann & Miljø» og vi lover at DU skal få vite, slik at du kan holde av to viktige og inspirerende dager i kalenderen.

 

EXPECT... løsninger, ikke bare produkter

   

Fornøyde - Arbeidsgruppen for Vann&Miljø 2018 fra AVK og VPI