AVK Norge AS

AVK Norge AS er en del av AVK-gruppen, som er et internasjonalt selskap med flere enn 100 produksjons- og salgsselskaper verden over og +4.800 ansatte. AVK er én av verdens ledende produsenter av ventiler og tilbehør til vann, avløp, brannbekjempelse og gass. Selskapet har også bygd opp et sterkt navn innenfor industrisegmentet. AVK-produkter er designet i henhold til de mest aktuelle nasjonale og internasjonale standarder og selges over hele verden.

AVK Norge AS har det overordnede ansvaret for salg, markedsføring og distribusjon av konsernets produkter til det norske markedet. I tillegg har selskapet agentur på ytterligere merkevarer for å dekke markedets behov og etterspørsel.

AVK Norge AS ble etablert høsten 1983 i Hof i Vestfold. I dag består AVK Norge AS av 29 ansatte og har sitt hovedkontor og lager i Sandefjord. I tillegg til hovedkontoret har vi avdelingskontor flere steder i landet, og kan derfor også lokalt yte en utvidet service. Du finner regionale salgsrepresentanter og øvrige kontaktpersoner her.

På hovedkontoret i Sandefjord har vi et stort lager, og kun en båtreise unna, i Danmark, har AVK et stort logistikksenter. AVK Norge AS kan derfor tilby rask levering av et bredt produktspekter innen våre applikasjoner.

Å formidle kunnskap om VA er viktig, og på kontoret i Sandefjord inviterer vi kontakter i bransjen til å besøke vårt "Kompetansehjørne". Et viktig mål er at besøkende skal kunne gjøre seg kjent med produktene våre. I tillegg er det tilrettelagt for å gjennomføre typiske operasjoner, som for eksempel å foreta anboring på- eller åpne/stenge ledninger under trykk. I sum en liten VA-skole med fokus på de løsningene vi leverer.