AVK Norge godkjent som Miljøfyrtårn

AVK Norge er nå godkjent som Miljøfyrtårn, noe som forplikter oss til å drive med miljøtiltak i hverdagen. 21-03-2019

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Diplom fra Sandefjord kommune

AVK Norge er nå godkjent som Miljøfyrtårn, og er den stolte mottager av et diplom fra Sandefjord kommune i den sammenheng. Vi fikk besøk av ordfører Bjørn Ole Gleditsch den 18. mars, som delte ut diplomet, som et synlig bevis på at vi er et Miljøfyrtårn. Ordføreren fikk en innføring i hva vi gjør, samt en omvisning på virksomheten.


AVK Norge er en del av AVK Group – en global virksomhet med fabrikker og kontorer i mange land og med mange leverandører av produkter og tjenester. Totalt sysselsetter AVK mer enn 3.900 personer på verdensbasis. AVK anerkjenner bærekraft som en faktor av vital betydning for fremtidig suksess. Ikke bare i våre produkter, men også valg av leverandører og materialer viser vår respekt for miljøet. Vi kan påvirke en del av disse valg selv her hos oss, men vi er samtidig også en del av AVK sin globale organisasjon, med økende forretningsforbindelser mellom flere land og ulike kulturer. Vi vil derfor forsikre våre kunder om at vi arbeider med ansvarlige partnere og underleverandører, som overholder de samme standarder som vi gjør. Alle produksjonsselskapene i AVK er ISO 9001 sertifisert med hensyn til kvalitetsstyring, og ISO 14001 med hensyn til miljøstyring. 

Vi anerkjenner også vårt ansvar som global aktør når det gjelder sosiale og miljømessige utfordringer og problemer. Vi arbeider kontinuerlig for å finne nye metoder som kan være med på å verne om miljøet, og oppfordrer våre leverandører til å gjøre det samme. Det er å være et Miljøfyrtårn er ikke bare en forpliktelse – det er også en kontinuerlig prosess som uøves gjennom hverdagens mange gjøremål hos den enkelte ansatte. Vi i AVK Norge tar denne oppgaven seriøst, og vil fremstå som et godt «miljøfyrtårn» bokstavelig talt.


Sandefjord kommune går foran

Bjørn Ole Gleditsch fortalte engasjert om miljøarbeidet som gjøres i kommunen. Det er helt tydelig at Sandefjord er en kommune med miljø i fokus hvor alle enheter sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn forplikter

Miljøfyrtårn er ikke et diplom på veggen. At AVK Norge har blitt et Miljøfyrtårn forplikter oss til å drive med miljøtiltak i hverdagen. Vi må kunne dokumentere at vi oppfyller både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.