En gigantisk hyllest til vannet som en vital resurs

En ni tonn tung krukke er plassert utenfor AVK-kontorene våre i Skovby, Danmark. Det 5,4 meter høye kunstverket i keramikk heter Fons Vitae - "kilden til liv" - og sender sterke signaler om viktigheten av at vi tar vare på vår viktigste resurs; VANN. 18-08-2020

Krukken

Krukken hyller kreativiteten og produktutviklingen som har dannet grunnlaget for de løsninger AVK kan presentere i dag og er et symbol på arbeidet for å sikre rent drikkevann til alle.

Krukken er skapt av Peter Brandes, en dansk maler, grafiker, skulptør og fotograf. Hans keramiske kunst, som for eksempel krukken, er inspirert av gammel gresk kunst og mytologi.

AVKs administrerende direktør og grunnlegger, Niels Aage Kjær, har en dyp lidenskap for kunst, noe som er veldig tydelig når du besøker våre søsterselskap i Danmark. Brandes har en spesiell plass i Kjærs kunstneriske hjerte, og var et naturlig valg da dette prosjektet skulle settes i gang.

Fons Vitae er Branders største krukke per dato, og antagelig også den største krukken som finnes i verden.

Samarbeidet

Det er noe magisk når man setter en kunstner og en ingeniør i samme rom. De hadde begge sterke meninger og idéer når det gjaldt både prosess og sluttresultat, og det var ikke til å unngå at de to periodevis var veldig uenige. Branders skar igjennom, for å opprettholde sin plass som kunstner og for å kunne gjennomføre sitt verk. De gav derfor begge etter og er i dag veldig fornøyd med resultatet av krukken og hvordan den på alle måter symboliserer betydningen av vann i samfunnet vårt.

Feiring av AVKs 80-års jubileum

I 2021 kan AVK-gruppen feire 80-års jubileum. Fram til da blir en lignende krukke satt opp ved kontorene der AVK ble grunnlagt i 1941. Den krukken vil sette fokus på AVKs historie og utvikling som bedrift. Senere vil det bli publisert en bok om Fons Vitae som beskriver tankene og idéene bak hele prosessen og kunstverket.

Bli kjent med oss og

AVK gruppens historie

Fra en lokal maskinforretning med fem ansatte til et globalt, konsern bestående av mange selskaper som tilbyr løsninger til ulike applikasjoner.

En historie om besluttsomhet, engasjement og fullt fokus på kundenes behov.