AVK Gruppen lanserer et nytt selskap under navnet AVK Smart Water

Ved å integrere intelligente løsninger i kjerneproduktene, sikter vårt nye søsterselskap mot en smart, datadrevet fremtid for vannindustrien. De første løsningene vil bli presentert i sommer. 01-04-2020

En mer digitalisert business har vært et ønsket mål for AVK i årevis. Ifølge det nye selskapets administrerende direktør, Lars Bo Kristensen, er det nettopp dette AVK Smart Water ønsker å oppnå;

"Ved å utvikle nye intelligente digitale løsninger som et tillegg til våre kjerneprodukter, for eksempel ventiler og hydranter, muliggjør vi overvåking av hele distribusjonsnettet. Samtidig som vi får en bedre oversikt over nettets tilstand, gjør kunnskapen vi får oss i stand til å optimalisere og vedlikeholde ledningsnettet og redusere vanntap. Det vil også gi innsikt i parametere som for eksempel trykk av distribusjonssystemet og plassering/posisjon til ventiler".

Lars Bo Kristensen har vært ansatt som forretnings utviklingsdirektør i AVK Holding siden september 2019, med ansvar å ta Smart Water til neste nivå. Det som startet som en egen forretningsenhet, har nå tatt form som et etablert selskap. Etter en rekke lederstillinger i Kamstrup, et dansk selskap som utvikler smarte løsninger for målinger, hvor han jobbet i mer enn 20 år, leder han nå det nye teamet i AVK.

Kombinere ferdigheter innen IT-utvikling, data og elektronikk

Teamet vil hovedsakelig bestå av utviklere innen IoT-løsninger (Internet of Things), som krever ferdigheter blant annet innen IT-utvikling, data og elektronikk. Teamet teller nå 20 ansatte, og ifølge direktøren vil tiden fortelle hva fremtiden bringer for teamet; "Vi vet ikke hvor mange vi kommer til å være. Vi har selvfølgelig noen ideer, men det vil avhenge av hvordan ting utvikler seg.»

 

De første løsningene er klare innen sommeren 2020

Lars Bo Kristensen forventer at de første løsningene fra AVK Smart Water snart er klare. – «Vi har vært i gang en stund med ganske mange forberedende prosjekter og forventer at de første løsningene er klare innen sommeren. For tiden jobber vi med pilotprosjekter.»

Fremover vil kundene kunne kjøpe smarte ventiler og hydranter på vanlig måte gjennom sine leverandører av AVK produkter.

AVK-konsernet ser et stort forretningspotensial i innføring av digitale løsninger. Lars Kudsk, konsernets finansdirektør, bekreftet dette da han presenterte siste konsernrapport: "Det er et betydelig potensial for vekst om vi utvider vår produktportefølje til å inkludere intelligente løsninger, og dette området får mye oppmerksomhet akkurat nå, også når det gjelder investeringer. Etterspørselen etter intelligente vannløsninger, både i Danmark og spesielt globalt, er stor for øyeblikket», uttalte han i desember til CleantechWatch.

Referanse

AVK utvikler "Smart hydrant"

Sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har vi utviklet nye ettermonterte hydrantdeksler med integrerte sensorer for AVK serie 09 hydranter for kunne overvåke bruken. Les erfaringen...

Last ned brosjyre

Brosjyre om AVK

AVK-konsernets kjernevirksomhet er innen vann, avløp, gass,og brannvern, men konsernet er og står for så mye mer - få full oversikt!
Brosjyren er på engelsk.