AVK feirer 80 år

Historien om AVK begynner med at en mann åpner en liten, lokal maskinforretning. Navnet var Aage Valdemar Kjær, og initialene ble AVK. I dag er de synlige på produkter over hele verden. De tre bokstavene fungerer ikke bare som et merke, men som et kvalitetsstempel. 14-10-2021

Aage Valdemar Kjær ble født i 1904. Han var sønn av en skomaker og bodde på landet i Danmark. Først utdannet han seg som smed, men begynnte senere på ingeniørstudier, etter det fikk han jobb bla. som ingeniør ved Galten kraftstasjon.

I 1941 etablerte han “AVK Maskinværksted” i Galten. I tillegg til å drive verkstedet og være en god håndverker, var han også svært opptatt av samfunnet rundt seg og idrett.

Verkstedet ble raskt en del av lokalsamfunnet og hadde et bredt spekter kunder; private personer, bedrifter, meierier, murere og mange andre.

I løpet av 50-tallet utvidet Kjær virksomheten med produksjon av kjølesystemer, men rørleggerarbeid ble også en økende del av virksomheten med installasjon av sentralvarme i private husholdninger. AVK var en vellykket forretning og med økende oppgaver ble verkstedet på Søndergade i Galten utvidet med en egen fabrikkbygning.

I 1961, bare 16 år gammel, begynte Kjærs sønn, Niels Aage Kjær, i AVK som lærling, men vendte tilbake til skolen for å studere ingeniørfag. Som fullverdig ingeniør begynte han å jobbe ved Teknologisk institutt i Aarhus, samtidig som han ble mer og mer involvert i farens virksomhet.

I 1970 ble Niels Aage og hans far partnere. Dessverre døde Aage Valdemar bare en uken etter, 65 år gammel, og Niels Aage overtok virksomheten. Samme år designet Niels Aage den første ventilen og laget to prøver. Fra da av produserte AVK ventiler som markerte begynnelsen på æra, en reise i utvikling og vekst.

Opp gjennom det “fantastiske åttitallet” økte AVK totalt antall ansatte fra 115 til 650. Med fullt fokus på kvalitet ble AVK sertifisert i henhold til ISO 9000-standarden i 1990. På det tidspunktet var det bare to selskaper i Danmark som oppnådde denne sertifiseringen.

AVK går videre

Gjennom flere tiår med etableringer, oppkjøp og kontinuerlig vekst, teller AVK konsernet nå 100+ selskaper over hele verden. Mer enn 4.400 engasjerte ansatte som sysselsettes innenfor våre tre forretningsenheter: AVK Water, AVK Industrial og AVK Advanced Manufacturing.

Gjennom systematisk produktutvikling og gjennombrudd i nye markeder er AVK i dag en av verdens største produsenter og leverandører av ventiler og fittings.

Hver dag bidrar våre løsninger med å levere rent vann og bærekraftig energi til millioner av mennesker i husholdninger og næringer over hele verden. Vi hjelper til med å transportere, behandle og gjenbruke avløpsvann. Våre løsninger er også med på å sikre omgivelsene ved branntilløp hvor hvert sekund teller.

Vi jobber mot en bedre og mer bærekraftig fremtid, hvor naturressurser brukes og forvaltes klokt - en dag, ett produkt og en løsning om gangen. Det er vårt mål å fortsette med å utvikle, produsere og markedsføre produkter av høy kvalitet, og lang levetid spiller en viktig rolle i en bærekraftig utvikling til fordel for både mennesker og planeten.

For åtte tiår siden ble maskinforretningen bygget på verdiene kvalitet, innovasjon, pålitelighet, bærekraft og kundeservice, verdier som fortsatt danner grunnlaget for det AVK er i dag.

"Vår historie er nøkkelen til vår fremtidige suksess" - Niels Aage Kjær