Offisiell åpning av AVK Norges kompetansesenter

Torsdag 31. august åpnet AVK Norge AS det vi kaller "Kompetansehjørnet" ved hovedkontoret i Sandefjord. Et lærested hvor vi kan tilby kurs/opplæring. 05-09-2017

Målet med kompetansesenteret er å formidle kunnskap, presentere nye løsninger og invitere til faglige diskusjoner internt og blant kunder, sluttbrukere og rådgivere. Her skal også kursdeltakere kunne gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og samtidig kunne lære seg å bruke det riktig.

«Vi har allerede hatt enkelte kurs og fått gode tilbakemeldinger. Et viktig mål er at deltakere skal kunne gjøre seg kjent med produktene våre. I tillegg er det tilrettelagt for å gjennomføre typiske operasjoner, som for eksempel å foreta anboring på ledning under trykk, eller å åpne og stenge av ledninger under trykk. Det blir i sum en liten VA-skole, med fokus på de løsningene vi leverer.» forteller markedssjef for Vann, Martin Rud.

Konsulenter

Ved siden av entreprenører og rørleggere fra det private og offentlige er kurstilbudet også rettet mot rådgiverne.

«Produktene er i rask utvikling og den som skal prosjektere har stor nytte av å lære mer om fordeler og muligheter ved nye løsninger, samtidig er installasjonsmessige forhold og sikkerhet en naturlig del av helheten.» understreker produktsjef for Vann, Kjetil Myhra, som også ser på det nye kompetansesenteret som en møteplass for faglig formidling og gode diskusjoner.

 Ved siden av at produkter og løsninger er i rask utvikling, vokser det også opp en ny generasjon som skal inn i bransjen. Det har bla. kommet mange nye ingeniører og det er mange spørsmål, gode spørsmål som vi håper på å kunne besvare. Bransjen trenger gode rådgivere som kjenner mulighetene.

10 bars trykk

Ved siden av å vise fram nye løsninger og teknologi i praksis er målet å legge til rette for personlig praktisk trening med arbeidsoperasjoner på utstyr. Å arbeide med ventiler og kummer med vann under trykk krever både forståelse og forsiktighet. Det er enorme krefter i sving der vann er i bevegelse. Sikkerhet i kummer vil være et sentralt tema på AVK Norge AS’ kurs

I ventilsystemet i «Kompetansehjørnet» har vi mulighet til å demonstrere sluse-, lufte- og reguleringsventiler og anboring i praksis ved 10 bars trykk. Det vil også bli installert en vannmåler, som det er mulig å kommunisere med via PC og/eller telefon.

Dugnadsånd

Noe av arbeidet med å bygge opp «Kompetansehjørnet» er gjort på dugnad av mange villige ansatte. «Vi vil samtidig takke dere alle fine kolleger som har stilt deres tid til disposisjon og gjort det så fint!» sier Kjetil og Martin.

Expect... løsninger, ikke bare produkter