Norge AS
Gå til produkt søkeren

Renseanlegg

På renseanleggene fjernes fett og sand ved hjelp av filtre for å sikre at utstyret i de etterfølgende prosesser ikke blir skadet. Det finnes mange ulike teknologier for rensing av avløpsvann, men den mest vanlige er en kombinasjon av mekanisk behandling og biologisk behandling. Avløpsvannet renses trinn for trinn, og slutter med en biologisk prosess eller lufting av spillvannet for å starte nitrifikasjons- og denitrifikasjonsprosesser.

Til renseanlegg tilbyr AVK sluseventiler, spjeldventiler, tilbakeslagsventiler, skyvespjeldventiler, lufteventiler, koplinger, overganger, reparasjonsklammer, anboringsklammer og tilbehør.