Norge AS

VA Agenturprodukter

I tillegg til AVKs egne produkter har AVK Norge AS agentur på ytterligere merkevarer for å møte markedets behov. Blant disse kan vi tilby Bermad kontroll- og reguleringsventiler og Hymax koplinger.

Bermad Ventiler - Optimal styringskontroll på vanndistribusjonen.

Koplinger og Reparasjonsklammer fra Krausz - Enkel installasjon og høy driftssikkerhet.

Andre VA-agenturprodukter - Mellomringer, Steinsamler fra Pradinsa, MEVA Tilbakeslagsventil og Manifold.

På grunn av at informasjon og datablader ikke utarbeides i samme format som for våre egne produkter, vil du ikke finne denne informasjonen når du søker via "Produkt Søkeren". Du vil imidlertid finne informasjon om disse ved å trykke på linkene under.


 
Bermad Ventiler

 
Koplinger og Reparasjonsklammer
 
 
 Mellomringer
 

 
Steinsamler og Tilbakeslagsventil
Manifold