Utforsk den interaktiv AVK-verdenen

De fleste AVK-produkter installeres under bakken, og det er derfor ikke så ofte du ser dem. I vår interaktive AVK-verden kan du lære om produktene på en morsom måte, og se eksempler på hvor de brukes.

AVK-verdenen viser typiske bruksområder og installasjoner av AVK-produkter til vannforsyning, avløpsvannbehandling, brannbekjempelse og gassforsyning.

Hvordan finner jeg frem i AVK-verdenen?

På illustrasjonen kan du se ikoner for de ulike bruksområdene; vannforsyning, avløpsbehandling, brannbekjempelse og gassforsyning. Når du holder musen over ett av disse ikonene, ser du hvilket bruksområde ikonet henviser til. Klikk på ikonet for å se ventiler og tilbehør som typisk brukes til denne type installasjon. Du kan klikke på ikonene ved siden av produktene for produktdetaljer og link direkte til vår produktsøker. 

Kontakt oss om du har spørsmål til produktene

 

Brannbekjempelse inne

Brannbekjempelse ute

GassdistribusjonInkl. produkter til overføringsledninger

Gassverk

Gass overføringsledningerInkl. produkter til gassdistribusjon

Samleledninger

Utslippsledninger

Renseanlegg

VanndistribusjonInk. overføringsledninger

Vannverk

OverføringsledningerInkl. vanndistribusjon