Bermad reguleringsventil

Der vann er en knapp ressurs, forstår de virkelig verdien av hver eneste dråpe vann, og hvordan man best utnytter denne viktige ressursen. I dag betjener BERMAD kunder innen mange bruksområder, hvor som helst i verden. BERMAD gir skreddersydde løsninger for kontroll, styring og forsyning av vann/væsker for en rekke bruksområder.

Kontrollventiler for vannverk

I senter av BERMADs aktiviteter innen vannverk, som dekker alle systemer for vannforsyning og distribusjonssystemer, er BERMAD 700 serien kontrollventiler. For høye trykk benyttes 800 serien. Disse ventilseriene gir muligheter for kontroll av trykk, sikkerhetsfunksjon og trykkopprettholdelse. Ventilene tilfredsstiller behovene til kommunal vannforsyning, så vel som de spesielle behovene til industrien, høyblokker, offentlige bygninger og luksushotell.

For kommunale vannforsyningsnett starter utforming og drift med nøye undersøkelse av forventet mengde og trykk, og parametere som pumpestasjoner, vannmagasin, forsyningsledninger, vannbehandlingsanlegg og avsaltingssystemer. Disse komponentene blir så integrert i trykksoner med utstyr for å redusere lekkasjer, og sikre en pålitelig, sammenhengende og jevn vannforsyning gjennom et rasjonelt og kostbesparende nettverk. Vår produktsjef innen området, Trond Nordfonn, guider deg til den løsningen som tilfredsstiller dine behov best.

Mer informasjon om ventilene finner du under:

Video

Bermad kontroll- og reguleringsventiler

Se video hvordan service kan utføres på serie 700 Bermad ventiler!