Supa Lock™ - gjengefritt koplingsprogram

Montering av ventiler og koplinger med gjengeforbindelse kan være tidkrevende, og ubeskyttede gjenger kan være svært utsatt fra mediet og miljøet de er omgitt av. Over tid vil dette føre til korrosjon på gjengene, noe som også kan resultere i lekkasje.

Full korrosjonsbeskyttelse

Supa Lock™ med sitt patenterte design garanterer en 100% korrosjonsfri kopling, kombinert med en rask og enkel montering med stor fleksibilitet. Med sitt enkle og geniale design, tilbyr Supa Lock™ en langsiktig sikkerhet mot lekkasjer, korrosjon og mot uønskede demonteringer under drift.

Supa Lock ™ koplingsprogrammet består blant annet av ventiler, anboringsklammer og fittings i duktiljern som er epoxybelagt og oppfyller de strenge GSK kravene. I tillegg leveres også kuleventiler og fittings i avsinkningsfri messing og som er i overenstemmelse med de gjeldende EU-direktivene for materiale som brukes i drikkevannsinstallasjoner.

Enkel to-stegs montering

Etter å ha smurt O-ringene stikkes Supa Lock ™ spissenden inn i Supa Lock™ muffen. Dytt låseringen på plass - monteringen er fullført, uten behov for verktøy!

Enkel og sikker låsefunksjon

Supa Lock™er designet som en strekkfast kopling, og er hydraulisk testet på 1,5 x PN. Låseringen er utformet med en liten profil som hindrer uønsket demontering under drift. Den har også detaljer som gjør at den enkelt kan betjenes med to fingre

Kraftige O-ringer som en ekstra sikkerhet 

Alle Supa Lock ™ koplinger har kraftige Ø 7 mm O-ringer. Disse gir en ekstra sikkerhet med tanke på den minimale permanente deformasjonen av O-ringene som er forventet gjennom levetiden til produktet. I tillegg sikrer dette en fleksibel montering og tillater noe avvinkling av koplingen ved eventuelle setninger.

Ingen rotasjon mellom ventil og overgang

De er designet med rotasjonsstopp for å forenkle anboringsprosessen. Små støpejernstapper er plassert på ytterringen av muffen og på innerringen av spissenden, slik at disse produktene kan låses i en bestemt posisjon og forhindre rotasjon under anboringen.

360° rotasjon gir maksimal fleksibilitet

Designet tillater 360° rotasjon av fittings og er en unik egenskap kun for Supa Lock™. Dette gjør at montøren enkelt kan bestemme retningen på stikkledningen/servicepunktet, og sikrer også full bevegelighet ved eventuelle setninger.

Korrosjonsfritt servicepunkt

For flenseforbindelser I DN 80-400 finnes mellomringer med Supa Lock™ uttak, som monteres inn mellom to flenser ved hjelp av lange bolter. Dette sikrer et korrosjonsfritt servicepunkt uten å måtte anbore, og dermed unngår man at rørets egenskaper eller levetid reduseres.

Ønsker du mer informasjon, last ned:

Animasjon

Supa Lock - introduksjon

Introduksjon av AVK Supa Lock™ - Det gjengefrie koplingsprogrammet

Last ned brosjyre

Supa Lock™ - Det gjengefrie koplingsprogrammet

Introduksjon av vårt gjengefrie koplingsprogram og detaljer om alle ventiler, koplinger og andre deler i serien.

Video

Supa Lock - montering under trykk

Denne videoen viser montering og anboring under trykk ved hjelp av Supa Lock ™ - serviceventil, Supa Lock ™ anboringsklammer og Supa Lock ™ fittings.